Terms and Conditions

Terms and Conditions ข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าใช้บริการของ ufabetters.com ทุกท่านต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด โดยกฎข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ ถูกควบคุมโดยกฎหมาย หากท่านใดละเมิดกฎข้อบังคับและเงื่อนไข ท่านจะถูกยกเลิกการใช้บริการกับทางเว็บไซต์ ufabetters.com โดยทันที ซึ่งทุกท่านต้องยินยอมทำตามกฎข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดดังต่อไปนี้

Terms and Conditions

กฎข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ ของการเข้าใช้บริการกับทางเว็บ ufabetters.com

  1. การเข้าใช้บริการเว็บไซต์ ufabetters.com ทุกท่านจำเป็นต้องสมัครสมาชิกก่อน โดยทุกท่านต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง ซึ่งข้อมูลต้องตรงตามบัตรประชาชนทุกประการ และทุกท่านต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป หากท่านให้ข้อมูลเท็จ ทางเรามีสิทธิ์ปฏิเสธการสมัครสมาชิกกับท่านที่ไม่เป็นไปตามกฎข้อบังคับนี้
  2. ข้อมูลการสมัครสมาชิกของทุกท่านทางเราจะจัดเก็บและใช้ข้อมูลของทุกท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งทางเราจะไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวของตัวของทุกท่านให้กับบุคคลที่สาม โดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน
  3. การใช้บริการกับทางเว็บไซต์ ufabetters.com ในแต่ละครั้ง ทุกท่านต้องปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับที่ทางเราได้กำหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็น การวางเดิมพัน หรือ การชำระเงิน หรือ การถอนเงิน ซึ่งทุกท่านต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เรากำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
  4. www.ufabetters.com จะปฏิเสธการรับความผิดชอบสำหรับความเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการใช้บริการของเรา
  5. ข้อจำกัด ในความรับผิดชอบต่าง ๆ ทางเว็บไซต์ ufabetters.com ก็จะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้บริการของเรา
  6. หากทุกท่านละเมิดข้อตกลงต่าง ๆ ที่ทางเว็บไซต์ ufabetters.com ของเรากำหนดไว้ ทุกท่าจะถูกดำเนินการตามกฎหมายทันที และทางเราขอยกเลิกสถานะสมาชิกของทุกท่าน หากท่านละเมิดกฎข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เรากำหนดไว้
  7. www.ufabetters.com มีสิทธิ์ในการปรับปรุงกฎข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยทางเราไม่ต้องแจ้งให้ทุกท่านทราบล่วงหน้า
  8. ทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ufabetters.com ถือเป็นสิทธิ์ของ ufabetters.com ซึ่งทุกท่านไม่สามารถนำไปใช้หรือคัดลอก โดยไม่ได้รับอนุญาต
  9. กฎข้อบังคับและเงื่อนไขเหล่านี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมาย การขัดแย้งที่เกิดขึ้นจะถูกไต่สวนตามกฎหมายทันที
  10. หากทุกท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ ทุกท่านสามารถติดต่อเราได้ง่าย ๆ ผ่านช่องทาง contact@ufabetters.com

***การยอมรับกฎข้อบังคับและเงื่อนไขของการใช้บริการ ufabetters.com ถือเป็นการยอมรับกฎข้อบังคับและเงื่อนไขที่เรากำหนดไว้***